Um okkur

SAGA OG SAMSTARF

Hugvitsmaður er sá sem kemur fram með nýja og nothæfa hugmynd til lausnar á viðfangsefni, og beitir þar með hugsun sinni og verkviti á annan hátt en tíðkast hjá samtímafólki.  Þessvegna nær saga hugvitsmanna jafn lengt aftur og þróun mannsins.  Allt mannkyn á hugvitsmönnum að þakka sína framþróun í tækni, lífsháttum og hugsun.  Því er það umhugsunarvert að við vitum betur nöfn stríðsherra og pólitíkusa fyrri tíma en þessara burðarása menningarsögunnar.  Það er varla fyrr en á síðustu öldum að við höfum vitneskju um nöfnin á bakvið hugmyndirnar sem þá urðu til.  Sinnuleysi um hugvitsmenn og frumkvöðla er viðvarandi enn í dag. 

Saga og starf íslenskra hugvitsmanna er samofin Íslandssögunni.  Þjóðin hefur lengst af verið samfélag bænda og útvegsmanna. Af þessu hefur leitt að margar þeirra hugmynda sem við vitum elstar af hendi íslenskra hugvitsmanna, hafa tengst búskap og sjávarútvegi með einum eða öðrum hætti.  Líklegt er að hinar óvenjulegu aðstæður sem mættu fyrstu kynslóðum eftir landnám hafi kallað á verulega hugkvæmni við lausn vandamála.  Við sjáum þess víða stað, s.s. í húsagerð, lífsháttum og áhöldum.  Ekki reyndi síður á hugvitið þegar þrengdi að með kólnandi tíðarfari og vaxandi einangrun landsins.  Okkar merki bókmenntaarfur geymir ýmsar frásagnir af hugkvæmum einstaklingum.  Ýmislegt hefur þó torveldað starf hugvitsmanna. Því fylgir tími, kostnaður og áhætta að fara af stað með nýjar hugmyndir, en ekki bætir úr skák að samtíðin er allajafna fremur tortryggin á nýjungar; íhaldsöm á gamla siði og sein til að hagnýta sér nýjar lausnir. Margar góðar uppfinningar hafa  orðið gleymskunni að bráð vegna skorts á nauðsynlegum skilningi til að nýta möguleikana sem þær höfðu í för með sér. Og þjóðin hefur ekki verið minnug á sína hugvitsmenn.  Enn er ekki komið upp íslenskt fumgerðasafn; enn er ekki hafin ritun á sögu íslenskra hugvitsmanna.  Þetta veldur því að stöðugt glatast mikil menningarverðmæti, eins og bent hefur verið á.  Skilningsleysi samtíðarinnar gagnvart hugvitsmönnum er enn samt við sig.

Fyrstu samtök íslenskra hugvitsmannaurðu til árið 1986.  Félag íslenskra hugvitsmanna var stofnað í framhaldi af sýningu á því ári.  Fékk það aðstöðu að Lindargötu 46 í Reykjavík, og starfaði undir sjö manna stjórn.  Nokkrum árum síðar var gerð formbreyting á þessu félagi, og nafni þess breytt í Landssamband hugvitsmanna (LHM).  Stórhugur var mikill, og gert ráð fyrir starfsdeildum í öllum landshlutum.  Hinn virki kjarni félagsins var þó fremur lítill en öflugur hópur frumkvöðla og hugvitsmanna sem vildu bera saman bækur sínar; styrkja böndin og efla frumkvöðlastarf í landinu.

Samtök frumkvöðla og hugvitsmanna (SFH)  voru stofnuð 4. desember 2008 á grunni Landssambands hugvitsmanna.  Tilgangurinn með þeirri formbreytingu var annarsvegar að gera félagið einfaldara og stjórnhæfara í sniðum og hinsvegar að ná til breiðari hóps.  Sett voru ný og einfaldari lög; kosnir 3 aðalmenn í stað 7 áður; stefnumið endurskoðuð og aðild breikkuð.  Nú nær félagið til frumkvöðla af öllu tagi og áhugafólks, auk hugvitsmanna.  Lög og stefnu SFH má sjá hér annarsstaðar á síðunni.

Samvinna áhugamannafélaga í frumkvöðlastarfsemi.  SFH hafa lagt áherslu á að eiga gott samstarf við aðila sem vinna á sviði frumkvöðlastarfsemi.  Einkum er lögð áhersla á góða samvinnu við áhugamannafélög sem vinna að svipuðum markmiðum.  Systursamtök SFH er KVENN (Félag kvenna í nýsköpun), og er góð samvinna milli þessara félaga.  Um nokkurn tíma hefur SFH átt gott samstarf við ÁTAK (Áhugasamtök um tæknimiðstöð fyrir almenning og kennslu) sem vinnur að því að hérlendis rísi “science center” af svipuðum toga og algeng eru í öðrum þróuðum ríkjum.  M.a. hafa SFH og ÁTAK mótað verkefni um ritun sögu hugvitsmanna, og vinna nú að fjármögnun þess.  SFH; KVENN og ÁTAK reka sameiginlega skrifstofu að Ásbrú.  Sumarið 2009 var svo efnt til samvinnu við fjórða félagið á frumkvöðlasviði.  Þá var haldinn fundur fulltrúa SFH; KVENN; ÁTAKs og FÍKNF (Félags íslenskra kennara í nýsköpunar- og frumkvöðlamennt).  Ákveðið var að stefna að nánari samvinnu þessara fjögurra félaga, enda markmið þeirra flest hin sömu þó starfssvið séu ólík.  Stefnt var að því m.a. að halda árlegan viðburð á sviði frumkvöðlastarfs og nýsköpunar, sem hefði það markmið að kynna starfsemi hugvitsmanna og frumkvöðla; efla kynningu innan sviðsins og hvetja til nýsköpunar.